Na Jazie nr.1 w Przemyślu
                                                        Uwaga
Od 1 stycznia 2020r nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat:
                                    BNP Paribas Bank Polska. S.A
                                06 1600 1462 1881 2221 1000 0001


OGŁOSZENIE

Zarządu

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Na Jazie 1”

w Przemyślu


w sprawie opłat ogrodowych w 2021r.
Szanowni Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

            Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze
      publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych
      ogrodach działkowych.

            Zakłóciłoto funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne
      zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji sprawach najistotniejszych dla ROD.
      Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokościopłat ogrodowych.

            Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec
      wszystkich ROD w Polsce, nie wyznaczył terminów walnych zebrań w 2021 roku.
      Jednocześnie, kierując się troską utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD
      regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek    z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych        na pokrycie kosztów funkcjonowania RODw 2021r.
      Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019r.

          Mając na uwadze powyższe informujemy, że w naszym ROD określono następujące  zasady 
  ustalania opłat ogrodowych:

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.

06 1600 1462 1881 2221 1000 0001
Zarząd Na Jazie informuje że od stycznia 2019 opłata za użytkowanie działki wynosi 0,21groszy za m2
Opłata członkowska 6zł
Opłata za wywóz śmieci 25zł

Prawidłowa wpłata za działkę to  metraż działki x 0,21 groszy + 6 zł+ 25zł
w tytule wpłaty podać nazwisko własciciela działki lub nr działki

Termin płatności do 30 czerwca 2020r
Kreator strony - przetestuj