Na Jazie nr.1 w Przemyślu


ZAKAZ
WYRZUCANIA ŚMIECI I GABARYTÓW POZA KONTENER


Odbiór śmieci następuje TYLKO z kontenera wkażdy drugi i czwarty piątek miesiąca w okresie od 01.05.2020r. do 30.11.2020r.

Śmieci znajdujące się poza kontenerem nie będą zabierane.

Prosimy o zachowanie porządku.

Odpowiedzi na pisma

Kreator strony - przetestuj